Protectia Datelor Personale

 

CENTRUL DE AFACERI SIBIU

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Din dorinta de a-si proteja clientii si colaboratorii precum si orice persoana care intra in contact cu societatea noastra SC CENTRU DE AFACERI SIBIU SRL prin managementul de la cel mai inalt nivel adopta prezenta politica.

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Dorim să ridicăm nivelul de performanţă şi să realizăm o evaluare realistă a potenţialului societăţii noastre, acest deziderat fiind valabil pentru întreg personalul.

Daca am colaborat cel mai probabil datele dumneavoastra de contact se afla în baza de date a CENTRULUI DE AFACERI SIBIU S.R.L fiind obtinute în mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare, datorita calitatii de solicitant de informatii, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L.

În dorinţa de a răspunde necesitatii de a proteja datele clienţilor noştri, am decis alinierea la directivele Uniunii Europene prin adoptarea cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE am stabilit următoarele OBIECTIVE STRATEGICE:

Protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care societatea noastra intra in contact prin Respectarea Principiilor care guverneaza Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, respectiv:

  • Principiul legalitatii, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
  • Principiu  limitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
  • Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut consimtamantul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
  • Principiul mentinerii datelor actualizate  asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
  • Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul  . Aceasta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
  • Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si disponibile.
  • Principiu responsabilitatii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.

Pentru realizarea acestor obiective strategice, am stabilit si detaliat in aceasta politica obiective concrete, măsurabile pentru anul in curs si totodata sustenabile pe viitor, care să permită analiza performanţei noastre in vederea protejarii datelor cu caracter personal.

In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile si evenimentele SC CENTRU  DE AFACERI SIBIU S.R.L, va rugam sa transmiteti o solicitare de RETRAGERE CONSIMTAMANT la adresa of.juridic@centruldeafacerisibiu.ro.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte comune.

! Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara CENTRULUI DE AFACERI SIBIU.

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta CENTRUL DE AFACERI SIBIU care vă va furniza datele cu caracter personal procesate prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori CENTRUL DE AFACERI SIBIU vă prelucrează datele cu caracter personal prin diferite mijloace în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat, aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L, cu excepția următoarelor situații:

* dacă ați încheiat un contract cu CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L., vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

Dreptul de a vă opune prelucrării: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneție-mailing-ului direct. Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin transmitere e-mail la of.juridic@centruldeafacerisibiu.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

* dacă CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand.

Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa of.juridic@centruldeafacerisibiu.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dacă sunteți de părere că CENTRU DE AFACERI SIBIU S.R.L vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, strada Nicolaus Olahus, nr.5, Judetul Sibiu, sau adresa de email al societatii sesizari@centruldeafacerisibiu.ro.

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Politica de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.

Puteti consulta versiunea actualizata pe site-ul nostru, aceasta va fi in permanenta actualizata si disponibila.

Prezenta politica reprezinta totodata implicarea personalului SC CENTRU DE AFACERI SIBIU SRL, este in responsabilitatea tuturor angajaţilor să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta declaraţie, să aplice întocmai procedurile şi instrucţiunile de lucru stabilite in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptate şi să contribuie la îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.

Nr. de inregisrare in Registrul de evidenta a prelucrararilor de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarilor datelor cu caracter personal Nr.38838/ 03 Aprilie 2018.